Ертөнцийн гурав (III хэсэг)

Ертөнцийн гурван буг

Харамч эм гэрийн буг
Хавтгай түлээ галын буг
Хагсан ховоо худгийн буг

Ертөнцийн гурван даардаггүй

Ууланд төрсөн бүргэд даардаггүй
Усанд төрсөн загас даардаггүй...
Урцанд төрсөн уйгур даардаггүй

Ертөнцийн гурван давхрагатай

Өндєр тэнгэр үүлэн давхрагатай
Өвсєн дэлхий цасан давхрагатай
Өргөн далай мөсөн давхрагатай

Ертөнцийн гурван догшин

Эмээлээ туйлсан морь нэг догшин
Эхнэрээ голсон хархүү нэг догшин
Эрэг уруу буусан ус нэг догшин

Ертөнцийн гурван дєт

Сарны гэрэлд нар дөт
Насны туршид хань дөт
Ноёны хэрэгт боол дөт

Ертөнцийн гурван дунд

Сал, онгоцноос салбал далайн дунд
Саадаг нумнаас салбал дайсны дунд
Сайн мориноос салбал талын дунд

0 Сэтгэгдэл: