Оготно

Эрт урьд цагт мөнгөн сүүжтэй оготно мөсөн дээгүүр гүйж явжээ. Хальтарч ойчоод мөнгөн сүүжээ хугалчихжээ. Тэгээд оготно,
- Мөс, мөс, чи хэцүү юу? гэж
- Хэцүү гэж.
- Хэцүү байтлаа чи юунд наранд хайлдаг вэ? гэж.
- Нар хэцүү л дээ...
- Нар чи хэцүү юу гэж
- Хэцүү гэж
- Хэцүү байтлаа юунд уулын цаагуур тонгойн тонгойн орчихдог вэ?
- Уул хэцүү л дээ гэж
- Уул, чи хэцүү юу чи гэж
- Хэцүү гэж
- Хэцүү байтлаа юунд тарвага зурманд давсгаараа цоолуулаа вэ? гэж
- Тарвага зурам хэцүү л дээ гэж
- Тарвага зурам чи хэцүү юу? гэж
- Хэцүү гэж
- Хэцүү байтлаа хоёр хөлтэй хохимойгоос юунд айдаг вэ? гэж
- Хоёр хөлтэй хохимой хэцүү л дээ гэж
- Хоёр хөлтэй хохимой, чи хэцүү юу? гэж
- Хэцүү гэж
- Хэцүү байтлаа хэнгэрэг цанын дуунаас юундаа айдаг вэ чи?
- Банди хэцүү л дээ
- Банди, чи хэцүү юу? гэж
- Хэцүү гэж
- Хэцүү байтлаасаа юунд бурханд тонгойгоод мөргөдөг вэ чи? гэж
- Бурхан хэцүү л дээ гэж
- Бурхан, чи хэцүү юу гэж
- Хэцүү гэж
- Хэцүү байтлаа чи юунд хар хайрцганд хавхаглуулдаг вэ? гэж
- Хайрцаг хэцүү л дээ гэж
- Хайрцаг чи хэцүү юу? гэж
- Хэцүү гэхээр нь оготно ёроол, арыг нь мэрээд нүхлээд хаячиж гэнэ. Ингээд амар сайхан жаргажээ.

Шошго: |

0 Сэтгэгдэл: