Үг хайх шинэ холбоос

Хүүхдүүд та бүхний мэдлэгт нэмэр болог хэмээн мэдэхгүй үгээ хайж утгыг нь ойлгож авах шинэ холбоосийг нүүр хуудасны баруун хэсэг дэх 'Хэрэгтэй холбоосууд' буланд байрлууллаа.

|

0 Сэтгэгдэл: